Impresum

Vlastník medií a vydavatel: UnterWasserReich - Naturpark Hochmoor Schrems Betriebs GmbH

Povinnost poskytnout informace dle § 25 zákona o veřejných sdělovacích prostředcích:
Název firmy: UnterWasserReich - Naturpark Hochmoor Schrems Betriebs GmbH
Adresa: Moorbadstraße 4
PSČ/město: 3943 Schrems
Tel.: +43 (0) 2853/76334
E-mail: info@unterwasserreich.at
Webová adresa: www.unterwasserreich.at

Banka: Waldviertler Sparkasse Bank AG
IBAN: AT68 2027 2000 0071 9039

Odkaz na Všeobecné obchodní podmínky, pokud jsou k dispozici: ne

Commercial Register Court: Commercial Court of Krems an der Donau, Austria
VAT ID: ATU63334617
Entered in the Austrian Commercial Register under: 288953g
Mitglied der WKNÖ
FG Gastronomie
LG Versand-, Internet- und allgemeinen Handel

Sídlo majitele veřejného sdělovacího prostředku a vydavatele: Schrems

Předmět podnikání: Informační a servisní zařízení pro zákazníky a zájemce z řad veřejnosti na podporu a rozvoj dolnorakouského cestovního ruchu.

Webová stránka společnosti UnterWasserReich - Naturpark Hochmoor Schrems Betriebs GmbH je zřízena jako veřejný internetový portál na podporu a rozvoj dolnorakouského cestovního ruchu. Jako čistě servisní a informační platforma obsahuje tato stránka kromě newsletteru také odkazy na webové stránky třetích osob.

Odpovědnost: i přes pečlivou rešeršní činnost nelze převzít záruku ani odpovědnost za obsahy zveřejněné na této webové stránce ani za programování technického servisu.

Za obsahy veškerých odkazů, které vedou ke stránkám mimo www.unterwasserreich.at, nepřebíráme žádnou odpovědnost a za informace v nich obsažené je odpovědný příslušný poskytovatel služeb. (Stav: leden 2021)

Jednatel: Barbara Dolak, Christiane Mader