Keschern_Kinder_Teich, © Wolfgang Dolak

Nová expozice "Malý rybník – velká hodnota"

Sezóna 2022-23

Malý rybník – velká hodnota


Proč jsou rybníky ohniskem biodiverzity


Krize biodiverzity je jedním z hlavních problémů naší doby. Rybníky
hrají v druhové rozmanitosti důležitou roli. V tomto ekosystému
nachází svůj domov řada ohrožených druhů zvířat a rostlin.
Ve spolupráci s výzkumným centrem „WasserCluster“ v Lunzu am
See zde poprvé prezentujeme významné nové poznatky o životě a
interakcích v rybnících a jejich okolí, a to zejména o roli hmyzu.