• deutsch
  • english
  • České
A A A

Rašeliniště

Hochmoor, který je pojmenovaný podle místní slatinné přírody, je rájem pro milovníky přírody. Hochmoor, který je také známý pod názvem Regenmoor, má kyselou a vlhkou půdu, která je chudá na živiny. V této oblastí dochází každoročně ke kolísání teplot. V přírodě zaujímá Hochmoor zvláštní postavení, protože se řídí vlastní regulační silou, narozdíl od všech ostatních ekosystémů na světe.

Bild

Rosnatka

Rašelina má vyvážené látky, to znamená, že tvorba organických látek je větší než rozklad látek a s tím souvisí i spotřeba látek. Rašelina má v důsledku toho snížený obsah uhlíku a dusíku. Fauna e flora je dobře přizpůsobena v tomto ekosystému. Najdete zde rostliny a zvířata, které mohou žít pouze v této krajině.

Během procházky na trase Moorgeschichteweg v přírodním parku Hochmoor Schrems se dozvíte, jak vzniklo rašeliniště. Získáte více informací o tomto ekosystému.

Přírodní park je otevřen celý rok.

Sníh se v zímě neodklízí.


Bild

Sumpfporst

Bild

Teichfrosch

Bild

Bog v létě